ELREP AS elesco rogaland
Telefon: 91586222
E-post: post@elrep.no
Web: www.elrep.no
   Serviceregistrering for Privatkunde
- Tilbake
1 Registrer Service - 2 Bekreft Service - 3 Kvittering  

Eierinformasjon
Etternavn/Firma:*
Fornavn:
Adresse:
Postnr:* Sted:*
Telefon 1:*
Telefon 2:
Epost:*

Apparatinformasjon
Merke:*
Modell/Type:*
Serienr/IMEI:*
Produkt ID:
Salgssted: (NRK Handlernr)
Salgsdato: (dd.mm.åååå)
 
Deres referanse:
 

Veiledning
Steg 1 av 3 - Fyll ut skjemaet og klikk på knappen "Registrer service" nederst til høyre.

* Felter med stjerne MÅ fylles ut.

Eierinformasjon
Dette er informasjon om eier av apparatet.

Apparatinformasjon
Dette er informasjon om apparatet som skal ha service. Skriv informasjonen nøyaktig slik du finner den på apparatet. Elementer som f. eks. farge skal ikke legges inn i typebetegnelsen hvis den ikke står slik på produktet.
Hvis ikke serienummer er tilgjengelig, skriv - (minus-tegn).
Deres referanse
Egen referanse på service.

Feilsymptomer/avtaler
Spesifiser hva som er feil med produktet.

Tilbehør      Emballasje:
Annet:

Feilsymptomer/
avtaler*

Oppdragstype:

KJØPSKVITTERING VED GARANTI En forutsetning for å få dekket kostnadene ved en garanti/mangelsak av leverandør er dokumentasjon på kjøp. Dette må fremvises før eller ved levering/besøk. MULIGE KOSTNADER Gjør oppmerksom på at det vil påløpe kostnader dersom det viser seg å ikke være en garantisak gunnet ingen feil funnet, feil bruk, normal slitasje, manglende kjøpskvittering eller manglende typeskit. MANGLENDE AVHENTING Reparasjoner som ikke er hentet innen 6 mnd. etter at den er ferdig reparert, vil bli solgt for å dekke våre utgifter eller kondemnert. Forundersøkelse/sjekk belastes kunde. OPPBEVARING OG TRANSPORT Produkter til service oppbevares og transporteres for kundens risiko og forsikring. Ved å levere inn produkt eller ta imot besøk aksepteres overstående betingelser.

Trykk på knappen dersom informasjonen er korrekt -->  
Kvittering skrives ut senere.
01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS