Elesco Trondheim
Telefon: 72880155
E-post: trondheim@elesco.no
Web: www.elescotrondheim.no
   Serviceregistrering for Privatkunde
- Tilbake
1 Registrer Service - 2 Bekreft Service - 3 Kvittering  

Eierinformasjon
Etternavn/Firma:*
Fornavn:*
Adresse:*
Postnr:* Sted:*
Telefon 1:*
Telefon 2:
Epost:*

Apparatinformasjon
Merke:*
Modell/Type:*
Serienr/IMEI:*
Produkt ID:*
Salgssted: (NRK Handlernr)
Salgsdato: (dd.mm.åååå)
 
Deres referanse:
 

Veiledning
Steg 1 av 3 - Fyll ut skjemaet og klikk på knappen "Registrer service" nederst til høyre.

* Felter med stjerne MÅ fylles ut.

Eierinformasjon
Dette er informasjon om eier av apparatet.

Apparatinformasjon
Dette er informasjon om apparatet som skal ha service. Skriv informasjonen nøyaktig slik du finner den på apparatet. Elementer som f. eks. farge skal ikke legges inn i typebetegnelsen hvis den ikke står slik på produktet.
Hvis ikke serienummer er tilgjengelig, skriv - (minus-tegn).
Deres referanse
Egen referanse på service.

Feilsymptomer/avtaler
Spesifiser hva som er feil med produktet.

Tilbehør      Emballasje:
Annet:

Feilsymptomer/
avtaler*

I feltet Produkt ID kan et vilkårlig nr.legges inn ved Tv registrering(brunevarer) Ved registrering av hvitevarer må Produkt ID (PNC)være riktig.(gjelder ikke Samsung - LG - Panasonic )

Trykk på knappen dersom informasjonen er korrekt -->  
Kvittering skrives ut senere.
01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS