Berg Elektronikkservice AS
Telefon: 76120890
E-post: berg.elnikk@elesco.no
   Privat | Butikk | Leverandør
- Levert direkte
- Registrert via web

- Registrer ny
Servicesøk for privatkunde

Dette er servicesøk for privatkunder som har registrert produktet via internett. Dersom du har levert produktet direkte til oss og har kunde- og servicenr. velger du "Levert direkte" fra menyen til venstre.

For å hente ut informasjon om servicen på ditt apparat, vennligst fyll ut følgende informasjon fra din innleveringskvittering:


Webordrenr:

Passord:


01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS