Velkommen til Bleken Datas fellesdatabase for serviceverksteder
   Privat | Butikk | Leverandør
- Levert direkte
- Registrert via web

- Registrer ny
Servicesøk for privatkunde

Dette er servicesøk for privatkunder som har registrert produktet via internett.

For å hente ut informasjon om servicen på ditt apparat, vennligst fyll ut følgende informasjon fra din innleveringskvittering:


MAB# verksted/butikk:

Passord:

Webordrenr:


Hva er MAB#?
MAB# er et nummer som identifiserer verkstedet du har levert produktet til. Dette nr er oppgitt på kvitteringen du printet ut da du registrerte servicen. Dersom du ikke lenger har dette nr må du ta kontakt med det aktuelle verkstedet.

01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS