Velkommen til Bleken Datas fellesdatabase for serviceverksteder
   Privat | Butikk | Leverandør
- Levert direkte
- Registrert via web

- Registrer ny
Servicesøk for privatkunde

Dette er servicesøk for privatkunder som har levert produktet direkte til verkstedet.

For å hente ut informasjon om servicen på ditt apparat, vennligst fyll ut følgende informasjon fra din innleveringskvittering:


MAB# verksted/butikk:

Kundenr:

Servicenummer:


Hva er MAB#?
MAB# er et nummer som identifiserer verkstedet du har levert produktet til. Dersom ikke dette nr er oppgitt på din innleveringskvittering må du ta kontakt med det aktuelle verkstedet for å få oppgitt dette.

01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS