Velkommen til Bleken Datas fellesdatabase for serviceverksteder
   Privat | Butikk | Leverandør
Servicesøk på internett

Du er nå kommet til Service-Web som er Bleken Datas fellesdatabase for serviceverksteder. Her kan du kontrollere status på service som er innlevert hos verksteder som er tilknyttet dette systemet.

Dersom du er en privatperson velger du "Privat" fra menyen ovenfor. Dersom du er butikk og ønsker oversikt over servicer som er levert til verkstedet velger du "Butikk". Er du leverandør og ønsker oversikt over servicer på deres merker velger du "leverandør".

Du vil også få mulighet til å registrere service etter at du har valgt kategori.
01.02 (47)


  All rights reserved
Bleken Data AS